Boekhorststraat 48, Den Haag


 • Bij kantoor


  Omschrijving

  Winkelruimte te huur van circa 25 m² BVO met bovengelegen woonruimte van circa 60 m², gelegen op een hoek aan de Boekhorststraat 48 te Den Haag. De Boekhorststraat ligt in de Haagse binnenstad, grenzend aan de Grote Markt. Het is een levendige straat met veel speciaalzaken en een grote variatie aan horecagelegenheden.

  Zie voor meer informatie ook: https://boekhorststraat.nl/

  Adres
  Boekhorststraat 48, 2512 CS te Den Haag.

  Parkeren
  Langs de openbare weg zijn er voldoende, betaalde, parkeerplaatsen aanwezig.

  Vloeroppervlak
  Winkelruimte en woonruimte, in totaal circa 85 m² BVO, onderverdeeld als volgt:
  -    Begane grond: circa 25 m² BVO
  -    Eerste verdieping: circa 25 m² BVO
  -    Tweede verdieping: circa 25 m² BVO
  -    Zolder: circa 10 m² BVO

  Frontbreedte
  Circa 9 meter.

  Gebruik
  Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als:
  uitsluitend op de begane grondlaag:
  -    bedrijven in de categorie A van de bij dit bestemmingsplan behorende 'Staat van inrichtingen bedrijven functiemenging' als opgenomen in Bijlage 2 van de regels, met uitzondering van garagebedrijven, inrichtingen als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Wet geluidhinder, en inrichtingen als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
  -    cultuur en ontspanning, waaronder uitsluitend wordt begrepen atelier, creativiteitscentrum en galerie;
  -    detailhandel;
  -    dienstverlening;
  -    horeca in de categorie "licht" van de Staat van Horeca-categorieën;
  -    kantoor;
  -    maatschappelijk waaronder uitsluitend worden verstaan gezondheidszorg, praktijkruimten, openbare dienstverlening, verenigingsleven en welzijnsinstellingen;
  uitsluitend op de verdiepingen:
  -    wonen;

  Huurprijs 
  € 1.500,- per maand, te vermeerderen met BTW.

  BTW
  Verhuurder zal opteren voor een met BTW belaste verhuur, huurder verleent hiertoe zijn medewerking.  Indien niet geopteerd kan worden voor BTW belaste verhuur zal de huurprijs met een nader te bepalen bedrag worden verhoogd.

  Indexering
  Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren.

  Servicekosten
  Niet van toepassing. Huurder dient voor eigen rekening en risico overeenkomsten te sluiten met de desbetreffende (nuts)bedrijven.

  Bijdrage winkeliersvereniging / Bedrijveninvestereringszone (BIZ)
  Niet bekend.  

  Betalingen
  Per kalendermaand vooruit.  

  Opleveringsniveau / Staat van verhuur
  De winkelruimte wordt casco verhuurd, doch mede door voorgaande huurders zijn diverse voorzieningen in het gehuurde aangebracht. Oplevering zal dan ook plaatsvinden in huidige staat.
  Onderhoud en/of vervanging van deze voorzieningen zijn voor rekening en risico van huurder. Bij het einde van de huur dient het gehuurde in casco staat te worden opgeleverd, tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.

  Huurtermijn
  5 jaar + verlengingsperiodes van steeds 5 jaar.  

  Zekerheidsstelling
  Onvoorwaardelijke bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van tenminste drie maanden huur inclusief BTW.

  Huurovereenkomst
  Huurovereenkomst conform het meest recente model van de Raad voor Onroerende zaken (ROZ), alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder.

  Energielabel
  Nog niet bekend.

  Vloerbelasting
  Maximale vloerbelasting is niet meer dan constructief toegestaan.

  Aanvaarding
  Per direct.

  Courtage
  Mocht door bemiddeling van Local Joe een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.  

  Informatie
  Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u zich wenden tot:  

  Local Joe
  Telefoonnummer: +31 (0) 85 30 33 485
  E-mail: info@localjoe.nl 
  Website: www.localjoe.nl 

  Disclaimer
  Deze objectinformatie is met zorg samengesteld. Aan de verstrekte gegevens kan echter geen enkel recht worden ontleend en voor de juistheid ervan sluiten wij aansprakelijkheid uit. Deze objectinformatie mag niet worden beschouwd als aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder c.q. verkoper.

 • Locatie

  [ { "address": "Boekhorststraat 48", "zipCode": "2512 CS", "city": "Den Haag", "lat": 52.073624324932, "lng": 4.3100390490738, "heading": 133.91906469712, "pitch": -0.29180546636412 } ]
 • Kenmerken

  Overdracht

  Prijs
  1500 p.m.
  Status
  Beschikbaar
  Oplevering
  in overleg

  Bouw

  Hoofdbestemming
  Winkelruimte
  Soort bouw
  Bestaande bouw

  Oppervlakten

  Totaaloppervlakte
  85m²
  Vloeroppervlakte
  85m²
  Verkoopoppervlakte
  25m²

  Indeling

  Verdiepingen
  4

  Omgeving

  Ligging
  stadscentrum / dorpskern, woonomgeving
  Welstandklasse
  C1
 • Reageer

  Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
  Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

  Hoe veel is ?  
 • Documenten

 • Video
 • Boekhorststraat 48 te Den Haag

  https://youtu.be/SMSjOK4VqMM

Vergelijkbare objecten


Het Kleine Loo 414 L (Unit A)
2592 CK Den Haag
1375 p.m.
Kantoorruimte 165m²
Het Kleine Loo 414 U (Unit C)
2592 CK Den Haag
1325 p.m.
Kantoorruimte 157m²
Denneweg 6
2514 CG Den Haag
1350 p.m.
Winkelruimte 30m²
Nassau Dillenburgstraat 3
2596 AB Den Haag
1350 p.m.
Kantoorruimte 93m²