La Fontaineplein 28, Woerden

 • Omschrijving

  Winkelruimte te huur van ca. 149 m² BVO gelegen in Winkelcentrum Snel en Polanen te Woerden. Snel en Polanen is een wijk aan de zuid-oostkant van Woerden in de provincie Utrecht. De wijk is gebouwd in de voormalige polders Snel en Polanen. De eerste huizen werden rond 1994 opgeleverd.
  Dit winkelcentrum staat voor boodschappen en dagelijkse/frequente behoefte. Er bevinden zich diverse lokale, regionale en landelijke detaillisten waaronder Jumbo, Kruidvat, Zeeman, Slagerij Arsenaal en Bakkerij Versluis. Daarnaast is er als horecagelegenheid te vinden Foodmaster.

  Adres
  La Fontaineplein 28, 3446 BX Woerden.

  Bereikbaarheid
  De bereikbaarheid is zowel met het eigen vervoer als openbaar vervoer goed te noemen

  Parkeren
  Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op voorgelegen, gratis, parkeerterrein.
  Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor het stallen van (brom)fietsen.

  Vloeroppervlak
  De winkelruimte en secundaire ruimte gelegen op de begane grond, zijnde circa 149 BVO m².

  Frontbreedte
  Circa 9 meter.

  Gebruik
  Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW.

  Huurprijs winkelruimte
  € 35.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

  BTW
  Verhuurder zal opteren voor een met BTW belaste verhuur, huurder verleent hiertoe zijn medewerking.
  Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. Indien huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door verhuurder te lijden financiële nadeel door huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

  Indexering
  Jaarlijks, voor het eerst één (01) jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren.

  Voorschot servicekosten
  € 1.900,- per jaar, te vermeerderen met BTW. De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

  Promotiebijdrage winkeliersvereniging
  De basispromotiebijdrage bedraagt € 1.940,= per jaar, te vermeerderen met BTW.

  Betalingen
  Per kalenderkwartaal vooruit.

  Opleveringsniveau / Staat van verhuur
  De winkelruimte wordt casco verhuurd, doch mede door voorgaande huurder(s) zijn diverse voorzieningen in het gehuurde aangebracht. Oplevering zal dan ook plaatsvinden in huidige staat.
  Onderhoud en-/of vervanging van deze ‘om niet’ ter beschikking gestelde zaken zijn voor rekening van huurder. Bij het einde van de huur dient het gehuurde in casco staat te worden opgeleverd, tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.

  Huurtermijn
  5 jaar + een verlengingsperiode van telkenmale 5 jaar.

  Opzegtermijn
  12 maanden.

  Zekerheidsstelling
  Onvoorwaardelijke bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur, inclusief BTW. Afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

  Huurovereenkomst
  Huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW conform het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2012 vastgesteld, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder.

  Aanvaarding
  In nader overleg.

  Courtage
  Indien door bemiddeling van Local Joe een transactie tot stand komt, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

  Informatie
  Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u zich wenden tot:

  Local Joe
  Telefoonnummer: +31 (0) 85 30 33 485
  E-mail: info@localjoe.nl
  Website: www.localjoe.nl

  Disclaimer
  Deze projectinformatie mag niet worden beschouwd als aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder c.q. verkoper. Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor de geadresseerde bestemd. De gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de verstrekte gegevens kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden, behoudens voor zover onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 • Locatie

  [ { "address": "La Fontaineplein 28", "zipCode": "3446 BX", "city": "Woerden", "lat": 52.085698702708, "lng": 4.9038567747994, "heading": 149.73335258176, "pitch": -0.90039592409448 } ]
 • Kenmerken

  Overdracht

  Prijs
  € 35.000 p.j.
  Status
  Beschikbaar

  Bouw

  Hoofdbestemming
  Winkelruimte
  Soort bouw
  Bestaande bouw

  Oppervlakten

  Totaaloppervlakte
  149m²
  Units vanaf
  149m²
  Vloeroppervlakte
  149m²
  Verkoopoppervlakte
  149m²

  Indeling

  Verdiepingen
  1

  Omgeving

  Ligging
  winkelcentrum
  Welstandklasse
  B1
 • Reageer

  Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
  Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

  Hoe veel is ?  
 • Documenten