Weimarstraat 127, Den Haag

 • Omschrijving

  Winkelruimte te huur van 92 m² BVO gelegen aan de Haagse Weimarstraat, tussen de Beeklaan en de Regentesselaan. In de Weimarstraat zijn naast vele lokale winkeliers landelijke partijen gevestigd als Albert Heijn, EkoPlaza, Etos, en Blokker. Adres Weimarstraat 127, 2562 GT Den Haag. Bereikbaarheid De bereikbaarheid is zowel met het eigen vervoer als openbaar vervoer goed. Parkeren In de directe omgeving zijn er in voldoende mate betaalde parkeerplaatsen beschikbaar. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor het stallen van (brom)fietsen. Vloeroppervlak Totaal circa 92 m² BVO winkelruimte en secundaire ruimte, gelegen op de begane grond. Frontbreedte Circa 5 meter. Gebruik Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW. Huurprijs winkelruimte € 1.750,- per maand, te vermeerderen met BTW. BTW Verhuurder zal opteren voor een met BTW belaste verhuur, huurder verleent hiertoe zijn medewerking. Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. Indien huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door verhuurder te lijden financiële nadeel door huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen. Indexering Jaarlijks, voor het eerst één (01) jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren. Servicekosten Niet van toepassing. Huurder dient voor eigen rekening en risico overeenkomsten te sluiten met de desbetreffende (nuts)bedrijven. Bijdrage winkeliersvereniging / promotiekosten Niet van toepassing. Bedrijveninvesteringszone (BIZ) De Weimarstraat is een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Zie voor meer informatie https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/bedrijveninvesteringszone-biz.htm Betalingen Per kalenderkwartaal vooruit. Opleveringsniveau / Staat van verhuur De winkelruimte wordt casco verhuurd, doch mede door voorgaande huurder(s) zijn diverse voorzieningen in het gehuurde aangebracht. Onderhoud en-/of vervanging van deze ‘om niet’ ter beschikking gestelde zaken zijn voor rekening van huurder. Bij het einde van de huur dient het gehuurde in casco staat te worden opgeleverd, tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen. Huurtermijn 5 jaar + een verlengingsperiode van telkenmale 5 jaar. Zekerheidsstelling Onvoorwaardelijke bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur, inclusief BTW Afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen. Huurovereenkomst Huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW conform het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2012 vastgesteld, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder. Energielabel Verhuurder heeft (nog) geen energielabel beschikbaar. Vloerbelasting Maximale vloerbelasting is niet meer dan constructief toegestaan. Aanvaarding In nader overleg. Courtage Mocht door bemiddeling van Local Joe een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn. Informatie Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u zich wenden tot: Local Joe Telefoonnummer: +31 (0) 85 30 33 485 E-mail: info@localjoe.nl Website: www.localjoe.nl Disclaimer Deze projectinformatie mag niet worden beschouwd als aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder c.q. verkoper. Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor de geadresseerde bestemd. De gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de verstrekte gegevens kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden, behoudens voor zover onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 • Locatie

  [ { "address": "Weimarstraat 127", "zipCode": "2562 GT", "city": "Den Haag", "lat": 52.0759442, "lng": 4.2811212, "heading": 320.93402311252, "pitch": -5.2150939119281 } ]
 • Kenmerken

  Overdracht

  Prijs
  € 1.750 p.m.
  Status
  Beschikbaar
  Oplevering
  in overleg

  Bouw

  Hoofdbestemming
  Winkelruimte
  Soort bouw
  Bestaande bouw

  Oppervlakten

  Totaaloppervlakte
  92m²
  Vloeroppervlakte
  92m²

  Omgeving

  Ligging
  woonomgeving
  Welstandklasse
  C1
 • Reageer

  Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
  Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

  Hoe veel is ?  
 • Documenten

 • Plattegronden