Spuistraat 70, Den Haag

 • Omschrijving

  Winkelruimte te huur van ca. 64 m² BVO op de begane grond met bovengelegen verdiepingen in de Haagse Spuistraat. De winkelruimte ligt op een toplocatie in het centrum van Den Haag in de directe nabijheid zijn partijen gevestigd als Hudson’s Bay, Primark, Holland & Barrett, Bijou Brigitte, Perry Sport en Jack & Jones.

  Adres
  Spuistraat 70, 2511 BE Den Haag.

  Bereikbaarheid
  De bereikbaarheid is zowel met het eigen vervoer als openbaar vervoer goed te noemen. De haltes van diverse bus- en tramlijnen liggen in de directe nabijheid. Het centrum is goed bereikbaar via de doorgaande wegen van Den Haag.

  Parkeren
  Om de hoek is de parkeergarage ‘Grote Markt’ gelegen. Daarnaast zijn er in het centrum van Den Haag diverse andere parkeergelegenheden.
  Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor het stallen van (brom)fietsen.

  Vloeroppervlak
  De winkelruimte en secundaire ruimte, zijnde in totaal 178,4 m² BVO, onderverdeeld als volgt:
  - Begane grond: 63,3 m² BVO;
  - 1e verdieping: 65,7 m² BVO;
  - 2e verdieping: 27,9 m² BVO;
  - Zolder: 21,2 m² BVO.

  Frontbreedte
  Circa 3,5 meter.

  Gebruik
  Het gehuurde mag worden gebruikt als winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW.
  Lichte horeca is bespreekbaar.

  Huurprijs winkelruimte
  € 67.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

  BTW
  Verhuurder zal opteren voor een met BTW belaste verhuur, huurder verleent hiertoe zijn medewerking.
  Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. Indien huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door verhuurder te lijden financiële nadeel door huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

  Indexering
  Jaarlijks, voor het eerst één (01) jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren.

  Servicekosten
  Niet van toepassing. Huurder dient voor eigen rekening en risico overeenkomsten te sluiten met de desbetreffende (nuts)bedrijven.

  Bijdrage winkeliersvereniging / BIZ
  Niet bekend.

  Betalingen
  Per kalenderkwartaal vooruit.

  Opleveringsniveau / Staat van verhuur
  De winkelruimte wordt casco verhuurd, doch mede door voorgaande huurder(s) zijn diverse voorzieningen in het gehuurde aangebracht. Oplevering zal dan ook plaatsvinden in huidige staat.
  Onderhoud en-/of vervanging van deze ‘om niet’ ter beschikking gestelde zaken zijn voor rekening van huurder. Bij het einde van de huur dient het gehuurde in casco staat te worden opgeleverd, tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.

  Huurtermijn
  5 jaar + een verlengingsperiode van telkenmale 5 jaar.

  Opzegtermijn
  12 maanden.

  Zekerheidsstelling
  Onvoorwaardelijke bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur, inclusief BTW. Afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

  Huurovereenkomst
  Huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW conform het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2012 vastgesteld, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder.

  Energielabel
  Verhuurder heeft (nog) geen energielabel beschikbaar.

  Vloerbelasting
  Maximale vloerbelasting is niet meer dan constructief toegestaan.

  Aanvaarding
  In nader overleg, doch spoedig.

  Courtage
  Mocht door bemiddeling van Local Joe een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

  Informatie
  Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u zich wenden tot:

  Local Joe
  Telefoonnummer: +31 (0) 85 30 33 485
  E-mail: info@localjoe.nl
  Website: www.localjoe.nl

  Disclaimer
  Deze projectinformatie mag niet worden beschouwd als aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder c.q. verkoper. Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor de geadresseerde bestemd. De gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de verstrekte gegevens kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden, behoudens voor zover onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 • Locatie

  [ { "address": "Spuistraat 70", "zipCode": "2511 BE", "city": "Den Haag", "lat": 52.07813859396, "lng": 4.3132160185936, "heading": 0, "pitch": 0 } ]
 • Kenmerken

  Overdracht

  Prijs
  € 67.500 p.j.
  Status
  Beschikbaar
  Oplevering
  per direct

  Bouw

  Hoofdbestemming
  Winkelruimte
  Nevenbestemming(en)
  Horeca
  Soort bouw
  Bestaande bouw

  Horeca mogelijk

  Oppervlakten

  Totaaloppervlakte
  178m²
  Vloeroppervlakte
  178m²
  Verkoopoppervlakte
  63m²

  Indeling

  Verdiepingen
  4

  Omgeving

  Ligging
  stadscentrum / dorpskern
  Welstandklasse
  A1
 • Reageer

  Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
  Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

  Hoe veel is ?  
 • Documenten

 • Plattegronden