Noordeinde 45, Den Haag

 • Omschrijving

  Winkelruimte in Den Haag te huur van ca. 92 m² BVO. De winkelruimte is uitstekend gelegen in dé winkelstraat van het Hofkwartier. Het Noordeinde maakt deel uit van het chique ‘Royal Shopping District The Hague’ (Hoogstraat, Noordeinde, Plaats). De naam van dit winkelgebied en het buurtschap ontleent zich uiteraard aan het werkpaleis van Koning Willem Alexander. Dit zeer centraal gelegen en exclusieve winkelgebied biedt een zeer gevarieerd winkelaanbod met diverse (inter)nationaal opererende winkelketens zoals Caroline Biss, Marina Rinaldi en Wolford, maar ook de regionale en lokale ondernemers zijn er gevestigd. Daarnaast zijn er diverse horecagelegenheden te vinden en uiteraard de welbekende galeries.

  Adres
  Noordeinde 45, 2514 GC te Den Haag.

  Bereikbaarheid
  Eigen vervoer
  De ligging nabij de Centrumring geeft een directe verbinding met het Rijkswegennet, via de Parkstraat, Mauritskade, Koningskade en de Zuid-Hollandlaan. De A12 richting Utrecht en de A4 richting Amsterdam/ Rotterdam zijn beschikbaar via de Utrechtse Baan.

  Openbaar vervoer
  Op loopafstand bevinden zich diverse tram- en bushaltes met aansluiting op het NS Centraal Station.

  Parkeren
  Langs de openbare weg zijn er in redelijke mate, betaalde, parkeerplaatsen aanwezig.
  Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor het stallen van (brom)fietsen.

  Vloeroppervlak
  De winkelruimte en secundaire ruimte, zijnde ca. 92 m² BVO gelegen op de begane grond. Daarnaast is er een achtergelegen buitenruimte van ca. 48 m².

  Frontbreedte
  Circa 3,5 meter.

  Gebruik
  Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW.

  Huurprijs
  € 3.500,- per maand, te vermeerderen met BTW.

  BTW
  Verhuurder zal opteren voor een met BTW belaste verhuur, huurder verleent hiertoe zijn medewerking.
  Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. Indien huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door verhuurder te lijden financiële nadeel door huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

  Indexering
  Jaarlijks, voor het eerst één (01) jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren.

  Servicekosten
  Niet van toepassing. Huurder dient voor eigen rekening en risico overeenkomsten te sluiten met de desbetreffende (nuts)bedrijven.

  Bijdrage winkeliersvereniging / promotiekosten
  Niet van toepassing.

  Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
  Het Noordeinde is een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Zie voor meer informatie https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/bedrijveninvesteringszone-biz.htm

  Betalingen
  Per kalenderkwartaal vooruit.

  Opleveringsniveau / Staat van verhuur
  De winkelruimte wordt casco verhuurd, doch mede door voorgaande huurder(s) zijn diverse voorzieningen in het gehuurde aangebracht. Oplevering zal da nook plaatsvinden in huidige staat.
  Onderhoud en-/of vervanging van deze ‘om niet’ ter beschikking gestelde zaken zijn voor rekening van huurder. Bij het einde van de huur dient het gehuurde in casco staat te worden opgeleverd, tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.

  Huurtermijn
  5 jaar + een verlengingsperiode van telkens 5 jaar.

  Zekerheidsstelling
  Onvoorwaardelijke bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur, inclusief BTW. Afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

  Huurovereenkomst
  Huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW conform het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2012 vastgesteld, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder.

  Energielabel
  Nog niet bekend.

  Vloerbelasting
  Maximale vloerbelasting is niet meer dan constructief toegestaan.

  Aanvaarding
  In nader overleg.

  Courtage
  Mocht door bemiddeling van Local Joe een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

  Informatie
  Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u zich wenden tot:

  Local Joe
  Telefoonnummer: +31 (0) 85 30 33 485
  E-mail: info@localjoe.nl
  Website: www.localjoe.nl

  Disclaimer
  Deze projectinformatie mag niet worden beschouwd als aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder c.q. verkoper. Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor de geadresseerde bestemd. De gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de verstrekte gegevens kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden, behoudens voor zover onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 • Locatie

  [ { "address": "Noordeinde 45", "zipCode": "2514 GC", "city": "Den Haag", "lat": 52.081856043923, "lng": 4.3064179220902, "heading": 37.636639175925, "pitch": 1.8548702739701 } ]
 • Kenmerken

  Overdracht

  Prijs
  € 3.500 p.m.
  Status
  Beschikbaar
  Oplevering
  in overleg

  Bouw

  Hoofdbestemming
  Winkelruimte
  Soort bouw
  Bestaande bouw

  Oppervlakten

  Totaaloppervlakte
  92m²
  Vloeroppervlakte
  92m²
  Verkoopoppervlakte
  92m²

  Indeling

  Verdiepingen
  1

  Omgeving

  Ligging
  stadscentrum / dorpskern, woonomgeving
  Welstandklasse
  A2
 • Reageer

  Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
  Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

  Hoe veel is ?  
 • Documenten