Keizerstraat 62, Den Haag

 • Omschrijving

  Winkel-/bedrijfsruimte te huur van in totaal ca. 203 m² BVO, gelegen aan de Keizerstraat 62 te Den Haag. De winkelruimte is gelegen aan de Scheveningse Keizerstraat, een van de traditionele winkelstraten van Den Haag. De Keizerstraat ligt in het verlengde van de Scheveningseweg en loopt tot aan het strand. In deze woonomgeving zijn naast vele lokale winkeliers ook regionale en landelijke partijen gevestigd. De ruimte is gelegen in het autovrije gedeelte.

  Zie voor meer informatie ook: http://winkelstraat-scheveningen.nl/

  Adres
  Keizerstraat 62, 2584 BK te Den Haag.

  Bereikbaarheid
  De bereikbaarheid is zowel met het eigen vervoer als openbaar vervoer goed te noemen.

  Parkeren
  In de directe omgeving zijn er in voldoende mate, betaalde, parkeerplaatsen beschikbaar.
  Daarnaast zijn er diverse voorzieningen voor het stallen van (brom)fietsen.

  Vloeroppervlak
  De winkelruimte, secundaire ruimte en bedrijfsruimte, gelegen op de begane grond en kelder, in totaal circa 203 m² BVO, onderverdeeld als volgt:
  - Begane grond:
  o Winkelruimte en secundaire ruimte: ca. 97 m² BVO;
  o Bedrijfsruimte: ca. 94 m² BVO;
  - Kelder: ca. 12 m² BVO.

  Frontbreedte
  Ca. 4,8 meter.

  Gebruik
  Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW.

  Huurprijs winkelruimte
  € 3.000,= per maand, te vermeerderen met BTW.

  BTW
  Verhuurder zal opteren voor een met BTW belaste verhuur, huurder verleent hiertoe zijn medewerking.
  Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. Indien huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door verhuurder te lijden financiële nadeel door huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

  Indexering
  Jaarlijks, voor het eerst één (01) jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren.

  Voorschot servicekosten
  Huurder dient voor eigen rekening en risico overeenkomsten te sluiten met de desbetreffende (nuts)bedrijven.

  Bijdrage winkeliersvereniging / BIZ
  Niet bekend.

  Betalingen
  Per kalenderkwartaal vooruit.

  Opleveringsniveau / Staat van verhuur
  De winkelruimte wordt casco verhuurd, doch mede door voorgaande gebruiker(s) zijn diverse voorzieningen in het gehuurde aangebracht. Oplevering zal dan ook plaatsvinden in huidige staat.
  Onderhoud en-/of vervanging van deze ‘om niet’ ter beschikking gestelde zaken zijn voor rekening van huurder. Bij het einde van de huur dient het gehuurde in casco staat te worden opgeleverd, tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.

  Energielabel (energieprestatiecertificaat)
  A.

  Vloerbelasting
  Maximale vloerbelasting is niet meer dan constructief toegestaan.

  Huurtermijn
  5 jaar met aansluitende verlengingsperioden van telkens 5 jaar.

  Zekerheidsstelling
  Onvoorwaardelijke bankgarantie ter grootte van minimal een betalingsverplichting van drie maanden huur, inclusief BTW. Afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

  Huurovereenkomst
  Huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW conform het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2012 vastgesteld, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder.

  Aanvaarding
  In overleg.

  Courtage
  Mocht door bemiddeling van Local Joe een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

  Informatie
  Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u zich wenden tot:

  Local Joe
  Telefoonnummer: +31 (0) 85 30 33 485
  E-mail: info@localjoe.nl
  Website: www.localjoe.nl

  Disclaimer
  Deze projectinformatie mag niet worden beschouwd als aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder c.q. verkoper. Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor de geadresseerde bestemd. De gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de verstrekte gegevens kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden, behoudens voor zover onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 • Locatie

  [ { "address": "Keizerstraat 62", "zipCode": "2584 BK", "city": "Den Haag", "lat": 52.1056736, "lng": 4.2744607, "heading": 88.8135163638, "pitch": 6.0254717712481 } ]
 • Kenmerken

  Overdracht

  Prijs
  € 3.000 p.m.
  Status
  Beschikbaar
  Oplevering
  in overleg

  Bouw

  Hoofdbestemming
  Winkelruimte
  Nevenbestemming(en)
  Bedrijfshal
  Soort bouw
  Bestaande bouw

  Oppervlakten

  Totaaloppervlakte
  203m²
  Vloeroppervlakte
  203m²

  Indeling

  Verdiepingen
  2

  Energie

  Energielabel
  A

  Omgeving

  Ligging
  winkelcentrum, woonomgeving
  Welstandklasse
  C1
 • Reageer

  Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
  Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

  Hoe veel is ?  
 • Documenten

 • Plattegronden