Graaf Willem II straat 20, 's-Gravenzande

 • Omschrijving

  Winkelruimte te huur van ca. 53 m² aan Graaf Willem II straat 20 in Winkelcentrum Hart van ‘s-Gravenzande. De winkelruimtes die te huur zijn variëren in grootte van ca. 53 m² tot maximaal 800 m². Dit nieuw gerealiseerde winkelgebied in het stadscentrum van ’s-Gravenzande biedt een zeer gevarieerd winkelaanbod voor de gehele regio. Er bevinden zich hier diverse lokale, regionale en landelijke winkeliers en er is een gevarieerd horeca-aanbod. De twee supermarkten (Lidl en Jumbo) zorgen voor een dagelijkse passantenstroom.

  Parkeren
  Hart van ’s-Gravenzande beschikt ongeveer 200 parkeerplaatsen op bovengelegen parkeerdek. Deze parkeerplaatsen zijn kosteloos door het winkelend publiek te gebruiken.
  Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor het stallen van (brom)fietsen.

  Adres, Vloeroppervlak en Huurprijs
  Onderstaand een overzicht van de beschikbare winkelruimtes met de bijbehorende huurprijzen.

  Bouwnr. Adres Oppervlakte in m² BVO Jaarhuur Huur p/ m² p/j
  2 Marktplein 10b 107 € 29.425 € 275
  3 Marktplein 9 96 € 26.400 € 275
  3a Graaf Willem II straat 8 129,7 € 29.183 € 225
  4 Graaf Willem II straat 2 92,8 € 25.520 € 275
  4a Graaf Willem II straat 6 77 € 22.330 € 290
  10 Graaf Willem II straat 20 53 € 15.370 € 290
  11 Graaf Willem II straat 22 53,9 € 16.170 € 300
  23 Graaf Willem II straat 43 122,6 € 35.554 € 290
  23a Graaf Willem II straat 45 113 € 31.075 € 275
  26 Graaf Willem II straat 37 120,2 € 36.060 € 300
  27 Graaf Willem II straat 35 124,7 € 37.410 € 300
  30 Graaf Willem II straat 23 89,6 € 25.984 € 290
  31 Graaf Willem II straat 25 96,2 € 27.898 € 290
  33 Graaf Willem II straat 31 143,4 € 39.435 € 275

  Frontbreedte
  Vanaf circa 5,5 meter.

  Gebruik
  Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW.

  BTW
  Verhuurder zal opteren voor een met BTW belaste verhuur, huurder verleent hiertoe zijn medewerking.
  Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. Indien huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door verhuurder te lijden financiële nadeel door huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

  Indexering
  Jaarlijks, voor het eerst één (01) jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren.

  Servicekosten
  € 6,20 per m² per jaar, te vermeerderen met BTW (voorschot).

  Bijdrage parkeren
  € 4,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

  BIZ
  Bijdrage niet bekend.

  Betalingen
  Per kalenderkwartaal vooruit.

  Opleveringsniveau / Staat van verhuur
  De winkelruimte wordt casco geleverd en verhuurd.

  Huurtermijn
  5 jaar + een verlengingsperiode van telkenmale 5 jaar.

  Zekerheidsstelling
  Onvoorwaardelijke bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur, inclusief BTW. Afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

  Huurovereenkomst
  Huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW conform het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2012 vastgesteld, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder.

  Energielabel
  Verhuurder heeft (nog) geen energielabels beschikbaar.

  Vloerbelasting
  Maximale vloerbelasting is niet meer dan constructief toegestaan.

  Aanvaarding
  In nader overleg, doch spoedig.

  Courtage
  Mocht door bemiddeling van Local Joe een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

  Informatie
  Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u zich wenden tot:

  Local Joe
  Telefoonnummer: +31 (0) 85 30 33 485
  E-mail: info@localjoe.nl
  Website: www.localjoe.nl

  Disclaimer
  Deze projectinformatie mag niet worden beschouwd als aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder c.q. verkoper. Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor de geadresseerde bestemd. De gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de verstrekte gegevens kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden, behoudens voor zover onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 • Locatie

  [ { "address": "Graaf Willem II straat 20", "zipCode": "2691 MW", "city": "'s-Gravenzande", "lat": 52.002201816477, "lng": 4.1623163223267, "heading": 0, "pitch": 0 } ]
 • Kenmerken

  Overdracht

  Prijs
  € 1.281 p.m.
  Status
  Beschikbaar
  Oplevering
  per direct

  Bouw

  Hoofdbestemming
  Winkelruimte
  Soort bouw
  Bestaande bouw

  Oppervlakten

  Totaaloppervlakte
  53m²
  Units vanaf
  53m²
  Vloeroppervlakte
  53m²
  Verkoopoppervlakte
  53m²

  Omgeving

  Ligging
  stadscentrum / dorpskern, woonomgeving
  Welstandklasse
  A1
 • Reageer

  Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
  Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

  Hoe veel is ?  
 • Plattegronden